Balloon Sculpture I

← Back to the Portfolio
Balloon Sculpture I, 2014

balloon, latex
80 x 40 x 40 cm

  • Filed under: 2014