Mund

← Back to the Portfolio
Mund (Mouth), 2008

ceramic gold-glazed
35 x 41 x 75 cm

  • Filed under: 2008